INVESTICE

6. 1. 2023- aktualizováno

6. 1. 2023 - publikováno

Dluhopis jako investice

Kamila

4 min.

Hodnocení:

Sdílet:

Dluhopisy patří mezi cenné papíry a řadí se k oblíbeným investičním nástrojům. Pokud jste se o ně někdy zajímali, nejspíš víte, že jich existuje celá řada. Jejich označení se často liší podle toho, kdo je vydává, jaká je jejich konkrétní podoba či forma a podobně. V tomto článku se na ně podíváme trochu podrobně a pomůžeme vám s jejich rozlišováním.

Co je to dluhopis a jak funguje?

Jak už víte z našeho slovníku investičních pojmů, dluhopis je jakýmsi závazkem emitenta (dlužníka) vůči věřiteli (investorovi). Tento druh cenného papíru představuje pro stát nebo podnik účinný nástroj, jak získat finanční prostředky pro svůj chod a rozvoj.  

 

Jednoduše řečeno je dluhopis určitým závazkem dlužníka, že “půjčené” peníze věřiteli splatí, a zároveň mu bude průběžné vyplácet úroky z vložené částky.  

 

Typy dluhopisů rozlišujeme podle různých hledisek. Podle emitenta rozeznáváme dluhopisy:  

  • Státní - vydává je vláda nebo veřejné instituce  
  • Komunální - vydávají města a obce 
  • Bankovní - vydávají bankovní společnosti  
  • Korporátní (podnikové) - vydávají je soukromé společnosti  


Státní dluhopisy 

Jak už název napovídá, emitentem státních dluhopisů je stát neboli vláda. Obecně se u nich objevuje nižší míra rizika, na druhou stranu ale musíte počítat i s výrazně nižším výnosem. Investice do státních dluhopisů běžně nepokryje ani inflaci. Pro jejich vysokou bezpečnost a dlouhou dobu splatnosti je kupují především velké finanční instituce, jako jsou banky, fondy a pojišťovny.  


Stát vydává i dluhopisy, které jsou určené výhradně pro fyzické osoby, jejich podíl je však minimální. Kvůli zpravidla velmi nízkému zhodnocení nejsou státní dluhopisy u soukromých investorů příliš oblíbené. 

 

Komunální dluhopisy 

Někdy na ně narazíte také pod označením municipální dluhopisy. Od těch státních se příliš neliší, vydavatel je ale v tomto případě město, obec nebo kraj. Za splacení ručí vlastním majetkem. Komunální dluhopis může vydat v některých případech i banka, která z jeho výdělku poskytne obci nebo kraji úvěr. 

 

Komunální dluhopisy nebývají vydávány příliš často. V České republice navíc drtivá většina z nich pochází ze strany čtyř největších měst republiky. Mívají dobu splatnosti okolo 10 let a nabízí zajímavější zhodnocení než dluhopisy státní. 


Bankovní dluhopisy 

Bankovní dluhopisy můžeme ve své podstatě zařadit také mezi korporátní dluhopisy, protože i banky jsou soukromé společnosti. Určitý rozdíl spočívá v tom, že emisi a prodej dluhopisů si můžou banky zprostředkovat samy. 


Korporátní dluhopisy 

Občas se nazývají také jako firemní nebo podnikové dluhopisy. Vydává je konkrétní společnost, která skrze dluhopisy financuje své aktivity a rozvoj. Míra rizika se liší podle konkrétního produktu a odvíjí se od společnosti, která dluhopis vydává. V závislosti na míře rizika se pak odlišuje i celkový výnos. Zpravidla však platí, že korporátní dluhopisy nabízí ze všech výše uvedených nejzajímavější zhodnocení finančních prostředků, zároveň však i vyšší míru rizika. 


Na našem webu najdete širokou nabídku investičních příležitostí do korporátních dluhopisů. Minimální investice často začíná už na 1 000 korunách a doba splatnosti se pohybuje od 2 do 7 let. S EFEKTou můžete investovat do korporátních dluhopisů v korunách i v eurech. 


Projektové dluhopisy  

Zvláštním typem korporátních dluhopisů jsou projektové dluhopisy. S jejich pomocí financují firmy konkrétní investiční projekty. Investor má tak přesnou představu o tom, na co budou jeho vložené peníze do dluhopisu využity.  

 

Běžné je jejich využití například ve spojení s developerskými projekty, které mohou nabídnout velmi slušné zhodnocení. Investiční horizont se liší v závislosti na konkrétním projektu, často se pohybuje do 5 let. Není výjimkou, že narazíte i na projektové dluhopisy se splatností okolo 1 roku. Nabídku projektových dluhopisů, do kterých můžete investovat s EFEKTou, najdete na této stránce.  


Celkové vyhodnocení

Mezi soukromými investory jsou nejvíce oblíbené korporátní a projektové dluhopisy silných společností. Státní dluhopisy nebývají většinou příliš zajímavé, protože nabízí relativně nízké zhodnocení, pokud se tedy člověku nepoštěstilo a v loňském roce nekoupil dluhopisy s výnosem navázaným na vývoj míry inflace. U komunálních dluhopisů bývá zhodnocení vyšší, na druhou stranu ale nebývají vydávány příliš často a dostat se k jejich pořízení není pro běžného investora zrovna jednoduché. 

 

Pokud se rozhodnete pro investici do korporátních dluhopisů, důkladně si prostudujte emitující společnost, prospekt a konečné podmínky, na základě kterých společnost dluhopisy emituje. Až poté vyhodnoťte, zda nabízený úrok ve vztahu k podstupovanému riziku a době do splatnosti odpovídá vaší toleranci rizika a osobním potřebám. Přeci jen máme každý očekávání a možnosti nastavené jinak. 

 

Kromě dluhopisů pak můžete využít i jiné investiční nástroje. Ty nejoblíbenější typy investic jsme pro vás srovnali v tomto článku.  


Ohodnoťte článek