Dluhopis DRFG Telco Bond I.21 - 2021 – 2026, 5,0 %

roční úrok

5 %

minimální investice

50 Kč

splatnost

5 let

zainvestováno

73350000 Kč

výplata výnosů

měsíční

vyplatili jsme

1 134 481,81 Kč

Dluhopis DRFG Telco Bond I.21 - 2021 – 2026, 5,0 %

Detailní info

Eminent
DRFG TelcoBond Investment s.r.o.
Název emise
Dluhopis DRFG Telco Bond I.21 - 2021 – 2026, 5,0 %
ISIN
CZ0003533796
Měna
Celkový objem emise
300 000 000 Kč
Datum emise
8/1/2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu
50 000 Kč
Minimální výše investice
50 000 Kč
Úrok
5 %
Standard výpočtu úroku
30E/360
Výplata úroku
měsíční
Emisní kurz
100%
Doba splatnosti
5 let
Datum splatnosti
8/1/2026
Forma dluhopisu
na řad
Podoba dluhopisu
listinná
Typ nabídky
veřejná
Převoditelnost dluhopisu
ano
Rating
ne
Dodatečné zajištění
ne
Administrátor
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Rizika

  • Dluhopisy jako závazky – dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené dluhy emitenta.
  • Riziko kreditní – v důsledku nepříznivého tržního prostředí nebo vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně dluhopisů.
  • Riziko úrokové – vlastník dluhopisu je vystaven riziku poklesu ceny dluhopisu v důsledku změn tržních úrokových sazeb. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do dluhopisů.
  • Riziko likvidity – emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu.
  • Riziko inflace – dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.
  • Riziko zdanění – příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.

ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Upozorňujeme, že v rámci všech sdělení obsažených na těchto webových stránkách nebyl zohledněn Váš cílový trh, Vaše znalosti, zkušenosti ani investiční cíle. Sdělení obsažené na těchto webových stránkách se tak mohou pohybovat mimo Váš cílový trh, případně se můžete nacházet v negativním cílovém trhu.

Představení emitenta dluhopisu

Emitent dluhopisu, společnost DRFG TelcoBond Investment s.r.o. je součástí divize Telco úspěšné české investiční skupiny DRFG. Emise dluhopisu je určena především pro financování rozvoje telekomunikační infrastruktury, včetně výstavby, modernizace a servisu telekomunikačních sítí pro přední světové operátory v regionu střední a západní Evropy. Technologická a provozní náročnost telekomunikačních sítí neustále narůstá, díky tomu služby skupiny DRFG Telco představují vysokou přidanou hodnotu a komplexnost služeb. Dlouhodobé zkušenosti s řízením velkých projektů, provozem a servisem telekomunikačních sítí jsou samozřejmostí.Auditované výsledky skupiny DRFG Telco (za rok 2020)

1,8 mld. Kč

hodnota aktiv

1,7 mld. Kč

výnosy

470+

zaměstnanců

Proč je tato investice EFEKTivní?

Věříme, že o perspektivitě a potenciálu telekomunikací dnes téměř nikdo nepochybuje. Telekomunikace a vysokorychlostní internetové připojení je dnes základem české ekonomiky i každodenním pomocníkem firem a domácností. Investicí do dluhopisů DRFG Telco se podílíte nejen na rozvoji telekomunikací v ČR i zahraničí, ale především se můžete těšit ze stabilního zhodnocení svých financí.

Telekomunikace = obor s vysokou perspektivou
Potřeba vysokorychlostního internetu v ČR i ve světě stále roste
Odběrateli služeb DRFG Telco jsou přední evropské telekomunikační společnosti
"

Společnost Suntel po vstupu DRFG zvýšila své tržby o 559%

"

Přehled společností skupiny DRFG Telco


Suntel

Suntel Group je mezinárodní společnost poskytující telekomunikační služby pro výstavbu a provoz sítí ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, České republice, na Slovensku a v Nizozemsku. Ve Švýcarsku patří do TOP3 a meziročně zde vyrostla o 100 %. Mezi klienty Suntel Group patří nejvýznamnější světové telekomunikační společnosti: Vodafone, Salt, Ericsson, Huawei, T-Mobile, O2, Cetin a další.


Enkom

Enkom působí na švýcarském trhu více než 30 let a do portfolia jeho klientů patří největší švýcarští telekomunikační operátoři a globální dodavatelé technologií jako jsou Swisscom, Sunrise, Huawei, Axians, Cablex a mnoho dalších společností z odvětví dopravy, energie, průmyslu a státní instituce. Společnost zaměstnává téměř stovku zaměstnanců a její letošní tržby dosáhnou 500 milionů korun.Backbone

Firma Backbone s.r.o. působí na českém trhu od roku 2001. Poskytuje služby v oblasti telekomunikačního a IT trhu. V oblasti telekomunikací a IT se specializuje především na výstavbu a modernizaci 2G/3G/LTE technologií včetně bezdrátových i optických přenosových sítí a anténních rozvodů. Poskytuje velmi kvalitní, flexibilní a rychlé služby ve všech svých oblastech podnikání přesně dle individuálních požadavků zákazníka.

Arbor

Vyspělá telekomunikační společnost s více než 25letou historií, která má na českém trhu výbornou reputaci a disponuje zkušeným a kvalitním týmem. Je dlouhodobým dodavatelem pro společnosti Vodafone, Cetin, Huawei a další. Působí také v dalších zemích EU - SK, DE, AT. Svým klientům poskytuje komplexní servis od projektového managementu včetně potřebných SW nástrojů, studií realizovatelnosti přes projektovou a inženýrskou činnost, výrobu produktů, výstavbu, montáž a servis až po údržbu a revizní činnost.

TeleDat

Vznikla v roce 1993. Orientuje na poskytování komplexních služeb v odvětví telekomunikací. Dnes jde o etablovanou společnost, která se zaměřuje na výstavbu, údržbu a servis mobilních sítí pro všechny velké telekomunikační hráče na slovenském trhu.
FibreNet

Vlastník a provozovatel optické telekomunikační infrastruktury na Slovensku. Základem sítě je páteřní optická trasa přes celé území Slovenska v délce více jak 600 Km, která funguje na principu OPEN ACCESS. Společnost umožňuje přímé propojení do České republiky, Rakouska, Maďarska a Ukrajiny. Infrastrukturu a služby FibreNetu využívají národní i nadnárodní telekomunikační operátoři a regionální poskytovatelé.
arrow

Začít investovat můžete hned teď

Na EFEKTivní investici nikdy není pozdě. Začít zhodnocovat svůj majetek investicí do telekomunikací můžete již dnes!

Doplňující informace pro investory


Dne 26.07.2021 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2021/077903/CNB/570, S-Sp- 2021/00063/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG TelcoBond Investment s.r.o., IČO 10661689, Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2021 s dobou trvání 10 let a maximální celkovou jmenovitou hodnotou nesplacených dluhopisů 2.000.000.000 Kč, vše pro účely veřejné nabídky. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 28.07.2021.

Rozhodnutí ČNB a základní prospek společnosti DRFG TelcoBond Investment s.r.o., včetně emisních podmínek naleznete níže.

Dne 29.7.2921 přijala společnost DRFG TelcoBond Investment s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů a doplněk dluhopisového programu s datem emise dluhopisů ke dni 1.8.2021.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňkem dluhopisového programu naleznete ke stažení níže.

FAQ - Často kladené otázky

V oblasti investic se pohybujeme více než 27 let. Díky tomu víme, co investory nejčastěji zajímá. V sekci FAQ naleznete často kladené dotazy na témata:

  • Jak začít s investováním

  • To nejdůležitější o fondech

  • Korporátní dluhopisy

  • Projektové dluhopisy