Dluhopis HOME CAPITAL CZK VIII. - 2022 - 2025, 4,75 %

roční úrok

4,75 %

minimální investice

100 000 Kč

splatnost

3 roky

zainvestováno

26400000 Kč

výplata výnosů

měsíční

vyplatili jsme

101042,67 Kč

Dluhopis HOME CAPITAL CZK VIII. - 2022 - 2025, 4,75 %

Představení emitenta dluhopisu

CZECH HOME CAPITAL, a.s. je českou společností se silným finančním zázemím, která investuje do nájemního bydlení v České republice a ve vybraných zemích EU.

Součástí strategie je budovat a rozšiřovat vlastní silné bytové portfolio v lokalitách, kde očekáváme významný rozvoj. V kombinaci s bankovním financováním je zhodnocení vlastního kapitálu výrazně nad průměrem nájemního výnosu v ČR.


Pronájem bytů nabízí stálý výnos založený na základní lidské potřebě bydlet. Díky tomu je méně citlivý na pohyby trhu, nežli komerční nemovitosti či jiné investiční instrumenty finančního trhu.

Czech Home Capital v číslech

30 let

zkušeností se správou nemovitostí

1000+ bytů

v portfoliu CHC

80 tis. m2

plocha bytů ve vlastnictví

Proč je tato investice EFEKTivní?

Portfolio CHC je vyváženou kombinací bytových lokalit, jako je Praha a Brno a rozvojových regionů, které mají potenciál růstu a stabilního výnosu.

Rezidenční nemovitosti jsou snadno zpeněžitelným aktivem a portfolio je analyticky diverzifikované do mnoha regionů. Výběr teritorií vhodných k investici vždy prochází detailní analýzou ekonomických ukazatelů dané lokality, rešerší a spoluprací s velkými zaměstnavateli a místními partnery.

Základem akvizičního procesu je hloubková prověrka (právní, ekonomicko-daňová, technická).

Vysoká a rostoucí poptávka po bydlení
Stabilní výnos odolný oproti výkyvům finančního trhu
Působení v ČR a v Německu
"

Kvalitní bydlení je základní lidskou potřebou. Díky CHC si ji může dovolit více lidí, než kdy dřív

"

Přehled lokalit působení Czech Home Capital


Česká republika

 • Praha
 • Teplice
 • Ostrava
 • Chomutov
 • Litoměřice
 • Most • Beroun
 • Kutná hora
 • Karlovy Vary

Německo

 • Neuenmarkt
arrow

Začít investovat můžete hned teď

Na EFEKTivní investici nikdy není pozdě. Začít zhodnocovat svůj majetek investicí do nájemního bydlení v ČR a Německu můžete již dnes!

Detailní info

Eminent
Czech Home Capital, a.s.
Název emise
Dluhopis HOME CAPITAL CZK VIII. - 2022 - 2025, 4,75 %
ISIN
CZ0003536740
Měna
Celkový objem emise
150 000 000 Kč
Datum emise
1/12/2022
Jmenovitá hodnota dluhopisu
100 000 Kč
Minimální výše investice
100000 Kč
Úrok
4,75 %
Standard výpočtu úroku
30E/360
Výplata úroku
měsíční
Emisní kurz
100%
Doba splatnosti
3 roky
Datum splatnosti
1/12/2025
Forma dluhopisu
na řad
Podoba dluhopisu
listinná
Typ nabídky
veřejná
Převoditelnost dluhopisu
ano
Rating
ne
Dodatečné zajištění
ne
Administrátor
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Doplňující informace pro investory


Dluhopisy nabízené a propagované na této webové stránce jsou pod názvy HOME CAPITAL CZK VI. a HOME CAPITAL CZK VII. vydávány jako v pořadí 6. a 7. emise („Emise“) v rámci dluhopisového programu společnosti Czech Home Capital, a.s., IČO: 085 05 811, LEI: 315700A4SBFZ0GEGDH82, se sídlem náměstí Míru 1220/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24697 („Czech Home Capital, a.s.“), v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 1.300.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání dluhopisového programu 10 let, který byl zřízen v roce 2020 (ve znění pozdějších změn) („Dluhopisový program“).

Základní prospekt dluhopisů Czech Home Capital, a.s. vydávaných v rámci Dluhopisového programu ze dne 31.5.2021 (dále jen „Základní prospekt“) byl schválen Českou národní bankou jako orgánem dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgánem dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušným orgánem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, kterýmá být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů kobchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, konkrétně pak rozhodnutím České národní banky č.j. 2021/056813/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2021/00038/CNB/572 ze dne 7.6.2021, které nabylo právní moci dne 9.6.2021. Česká národní banka při schvalování Základního prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Czech Home Capital, a.s a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Czech Home Capital, a.s ani její schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisů.


FAQ - Často kladené otázky

V oblasti investic se pohybujeme více než 27 let. Díky tomu víme, co investory nejčastěji zajímá. V sekci FAQ naleznete často kladené dotazy na témata:

 • Jak začít s investováním

 • To nejdůležitější o fondech

 • Korporátní dluhopisy

 • Projektové dluhopisy