DLUHOPISY DRFG Bond 2023 VII.23 - 2023 – 2028, 8 %

roční úrok

8 % p.a.

minimální investice

1 000 CZK

splatnost

5 let

výplata výnosů

měsíčně zpět

DLUHOPISY DRFG Bond 2023 VII.23 - 2023 – 2028, 8 %

Detailní info

Eminent
DRFG Bond Investment 2023 s.r.o.
Název emise
DLUHOPISY DRFG Bond 2023 VII.23 - 2023 – 2028, 8 %
ISIN
CZ0003552150
Měna
CZK
Celkový objem emise
150 000 000 CZK
Datum emise
7/3/2023
Jmenovitá hodnota dluhopisu
1 CZK
Minimální výše investice
1000 CZK
Úrok
8 % p.a.
Standard výpočtu úroku
30E/360
Výplata úroku
měsíčně zpět
Emisní kurz
100%
Doba splatnosti
5 let
Datum splatnosti
7/31/2028
Forma dluhopisu
Podoba dluhopisu
Zaknihovaná
Typ nabídky
veřejná
Převoditelnost dluhopisu
ano
Rating
ne
Dodatečné zajištění
ne
Administrátor
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

POPIS INVESTIČNÍHO NÁSTROJE A SOUVISEJÍCÍCH RIZIK

Dluhopis je dluhový cenný papír, se kterým je spojeno právo na kupón plynoucí z jeho držby a na splacení dlužné částky a na povinnosti emitenta tato práva držitele dluhopisu uspokojit. Konkrétní podoba tohoto závazku závisí na druhu dluhopisu. DLUHOPISY DRFG Bond 2023 VII.23 - 2023 – 2028, 8 %, jsou dluhopisem vydaným obchodní korporací s pevným výnosem.

Z pohledu emitenta a jeho hospodářské činnosti existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na budoucí podnikání emitenta, jeho budoucí hospodářské výsledky a jeho schopnost v budoucnu vyplácet výnosy a plnit dluhy z dluhopisů.

Tržní riziko – V důsledku nepříznivého tržního prostředí nebo i jiných vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně těch z dluhopisů.

Úvěrové riziko – Emitent ve své plánované činnosti (poskytování financování formou úvěrů či zápůjček společnostem ve skupině) zamýšlí vstupovat jako věřitel do úvěrových vztahů, které představují potenciální riziko selhání protistrany, tj. její neschopnost dostát smluveným závazkům. Pokud druhá strana příslušné transakce (příjemce financování) nebude jednat podle ustanovení a podmínek uzavřené smlouvy (zejména, že nesplní svůj závazek k vrácení úvěru nebo zápůjčky a zaplacení úroku), může tím emitentovi vzniknout finanční ztráta.

Riziko růstu objemu dluhopisového financování emitenta – Nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení emitenta, zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování emitenta roste riziko, že se emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z dluhopisů.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto dluhopisu pro zákazníka mimo ta související s podnikáním emitenta jsou následující.

Riziko dluhopisů – Upisované dluhopisy představují přímé, nepodřízené a nezajištěné dluhy emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným dluhům emitenta vyjma těch, u nichž stanoví jinak právní předpisy.

Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti emitenta splnit své dluhy z dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků dluhopisů vůči emitentovi.

Riziko likvidity – Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu.

Riziko inflace – Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.

Riziko zdanění – Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.

Kompletní soupis a popis rizik je uveden v základním prospektu a konečných podmínkách.

Cílový trh

1. Kategorie zákazníka - Neprofesionální

2. Znalosti a zkušenosti - Zkušený

3. Investiční horizont - Minimálně 5 let

4. Investiční cíle - Budování majetku

5. Schopnost nést ztráty - Ano

6. Tolerance rizika (SRI) - 7

Představení emitenta dluhopisu

Emitent dluhopisu, společnost DRFG Bond Investment 2023 s.r.o. vyhledává a financuje projekty v oblasti nemovitostí, telekomunikací, obnovitelných zdrojů energie a administrativní a servisní podpory společností ve skupině DRFG.

Česká investiční skupina DRFG působí na trhu více než 10 let. Aktuálně spravuje nemovitostní portfolio v hodnotě více než 10 mld. Kč, věnuje se aktivnímu developmentu v oblasti rezidenčního bydlení i logistických parků a je silným hráčem v oblasti telekomunikačních technologií.

Auditované výsledky investiční skupiny DRFG za rok 2021

5,4 mld. Kč

hodnota aktiv

2,5 mld. Kč

výnosy

503 mil. Kč

EBITDA

Proč je tato investice EFEKTivní?

Každý ze zvažovaných projektů je podroben hloubkovým interním a externím analýzám. Veškeré projektové příležitosti a jejich případná realizace jsou schvalovány managementem společnosti na základě splnění přísných kritérií.

Díky kvalitnímu výběru investičních příležitostí v perspektivních oborech je investice do dluhopisů dobrou volbou pro investory, kteří chtějí zhodnotit svůj majetek.

Stabilní a diverzifikované portfolio
Silné obory - telekomunikace, finance a nemovitosti
Silné know-how a zázemí úspěšné investiční skupiny
"

Investujeme jen do toho, do čeho vidíme

"

Začít investovat můžete hned teď


Development

Zkušenosti s realizací developerských projektů v České a Slovenské republice v hodnotě více než 8 miliard Kč. Součástí portfolia jsou logistické parky v ČR a Polsku, a také projekty určené pro rezidenční bydlení v ČR. Přehled realizovaných investic ZDE.


Komerční nemovitosti

Silnou stránkou DRFG je schopnost výhodně investovat do nákupu a rozvoje obchodních center a retail parků v České republice a v Polsku. DRFG se podílí na správě a rozvoji více než 50 komerčních nemovitostí s celkovou rozlohou více než 234 tisíc m2.

Finance

Aktivity skupiny v oblasti financí představují více než desítku finančně poradenských společností, včetně podílu v úspěšném fintech brokerpoolu Chytrý Honza. Téměř tisícovka konzultantů a investičních specialistů pomáhá zhodnocovat majetek více než 500 000 klientům.

Telekomunikace

Prioritou jsou investice do telekomunikační infrastruktury včetně výstavby, modernizace a servisu telekomunikačních sítí pro přední světové operátory v regionu střední a západní Evropy. Portfolio 7 společností s mezinárodním působením představuje dlouhodobé zkušenosti s řízením velkých projektů, provozem a servisem telekomunikačních sítí.arrow

Začít investovat můžete hned teď

Na EFEKTivní investici nikdy není pozdě. Začít zhodnocovat svůj majetek investicí do silných oborů nemovitostí, financí a telekomunikací můžete již dnes!

Dokumenty ke stažení

Základní prospekt

Konečné podmínky

FAQ - často kladené otázky

  • jak začít s investováním
  • to nejdůležitější o fondech
  • korporátní dluhopisy
  • projektové dluhopisy