DRFG I.23 - 2023-2028, 9 %

roční úrok

9 % p.a.

minimální investice

100 000 EUR

splatnost

5 let

výplata výnosů

roční

DRFG I.23 - 2023-2028, 9 %

Detailní info

Eminent
DRFG a.s.
Název emise
Dluhopis DRFG I.23 - 2023-2028, 9 %
ISIN
CZ0003549479
Měna
CZK
Celkový objem emise
50 000 000 Kč
Datum emise
3/27/2023
Jmenovitá hodnota dluhopisu
1 Kč
Minimální výše investice
100000 EUR
Úrok
9 % p.a.
Standard výpočtu úroku
30E/360
Výplata úroku
roční
Emisní kurz
100%
Doba splatnosti
5 let
Datum splatnosti
3/31/2028
Forma dluhopisu
Podoba dluhopisu
Zaknihovaná
Typ nabídky
veřejná
Převoditelnost dluhopisu
ano
Rating
ne
Dodatečné zajištění
ne
Administrátor
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

POPIS INVESTIČNÍHO NÁSTROJE A SOUVISEJÍCÍCH RIZIK

Dluhopis je dluhový cenný papír, se kterým je spojeno právo na kupón plynoucí z jeho držby a na splacení dlužné částky a na povinnosti emitenta tato práva držitele dluhopisu uspokojit. Konkrétní podoba tohoto závazku závisí na druhu dluhopisu. Dluhopis DRFG I.23 - 2023-2028, 9 %, je dluhopisem vydaným obchodní korporací s pevným výnosem.

Z pohledu emitenta a jeho hospodářské činnosti existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na budoucí podnikání emitenta, jeho budoucí hospodářské výsledky a jeho schopnost v budoucnu vyplácet výnosy a plnit dluhy z dluhopisů.

Kreditní riziko – V důsledku nepříznivého tržního prostředí nebo i jiných vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně těch z dluhopisů.

Riziko růstu objemu dluhopisového financování emitenta – Nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení emitenta, zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování emitenta roste riziko, že se emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z dluhopisů.

Riziko nedostatečné likvidity aktiv – spočívajícího v tom, že není zaručeno včasné a přiměřené zpeněžení dostatečného množství aktiv určených k prodeji.

Operační riziko – Riziko, jehož důsledkem může být ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru.

Hlavní rizika plynoucí z držby tohoto dluhopisu pro zákazníka mimo ta související s podnikáním emitenta jsou následující.

Riziko dluhopisů – Upisované dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta. S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku emitenta. Splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho není zajištěno třetí osobou či zástavou, je však zajištěno majetkem emitenta.

Riziko likvidity – Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu.

Riziko inflace – Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.

Riziko zdanění – Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.

Jedná se o dluhopis bez prospektu.

Cílový trh

1. Kategorie zákazníka - Neprofesionální

2. Znalosti a zkušenosti - Zkušený

3. Investiční horizont - Minimálně 5 let

4. Investiční cíle - Budování majetku

5. Schopnost nést ztráty - Ano

6. Tolerance rizika (SRI) - 7

Představení emitenta dluhopisu

Emitent dluhopisu, společnost DRFG a.s., je mateřskou společností české investiční skupiny DRFG. Působí na trhu více než 10 let. Aktuálně spravuje nemovitostní portfolio v hodnotě více než 10 mld. Kč, věnuje se aktivnímu developmentu v oblasti rezidenčního bydlení i logistických parků a je silným hráčem v oblasti telekomunikačních technologií.

Auditované výsledky investiční skupiny DRFG za rok 2021

5,4 mld. Kč

hodnota aktiv

2,5 mld. Kč

výnosy

503 mil. Kč

EBITDA

Proč je tato investice EFEKTivní?

Každý ze zvažovaných projektů je podroben hloubkovým interním a externím analýzám. Veškeré projektové příležitosti a jejich případná realizace jsou schvalovány managementem společnosti na základě splnění přísných kritérií.

Díky kvalitnímu výběru investičních příležitostí v perspektivních oborech je investice do dluhopisů dobrou volbou pro investory, kteří chtějí zhodnotit svůj majetek.

Stabilní a diverzifikované portfolio
Silné obory - telekomunikace, finance a nemovitosti
Silné know-how a zázemí úspěšné investiční skupiny
"

Investujeme jen do toho, do čeho vidíme

"

Investiční zaměření skupiny DRFG


Development

Zkušenosti s realizací developerských projektů v České a Slovenské republice v hodnotě více než 8 miliard Kč. Součástí portfolia jsou logistické parky v ČR a Polsku, a také projekty určené pro rezidenční bydlení v ČR. Přehled realizovaných investic ZDE.


Komerční nemovitosti

Silnou stránkou DRFG je schopnost výhodně investovat do nákupu a rozvoje obchodních center a retail parků v České republice a v Polsku. DRFG se podílí na správě a rozvoji více než 50 komerčních nemovitostí s celkovou rozlohou více než 234 tisíc m2.

Finance

Aktivity skupiny v oblasti financí představují více než desítku finančně poradenských společností, včetně podílu v úspěšném fintech brokerpoolu Chytrý Honza. Téměř tisícovka konzultantů a investičních specialistů pomáhá zhodnocovat majetek více než 500 000 klientům.

Telekomunikace

Prioritou jsou investice do telekomunikační infrastruktury včetně výstavby, modernizace a servisu telekomunikačních sítí pro přední světové operátory v regionu střední a západní Evropy. Portfolio 7 společností s mezinárodním působením představuje dlouhodobé zkušenosti s řízením velkých projektů, provozem a servisem telekomunikačních sítí.arrow

Začít investovat můžete hned teď

Na EFEKTivní investici nikdy není pozdě. Začít zhodnocovat svůj majetek investicí do silných oborů nemovitostí, financí a telekomunikací můžete již dnes!

Dokumenty ke stažení

Emisní podmínky

FAQ - často kladené otázky

  • jak začít s investováním
  • to nejdůležitější o fondech
  • korporátní dluhopisy
  • projektové dluhopisy