Czech Development Fund SICAV, a.s.

Developerské projekty

výnos od založení

7,55 %

minimální investice

1 000 000 Kč

doporučená délka investice

5 let

Czech Development Fund SICAV, a.s.

Nemovitostní fond Czech Development Fund

Fond kvalifikovaných investorů Czech Development Fund SICAV, a.s. je ideálním řešením pro zkušené investory, kteří ocení atraktivní zhodnocení svých prostředků prostřednictvím spoluúčasti na developerských projektech. 


Fond se zaměřuje na investice do výstavby:

a) rezidenčních nemovitostí

b) výrobních a logistických nemovitostí ve střední Evropě


Realizace projektů je po celou dobu výstavby dozorována týmem odborníků s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi jak z oblasti nemovitostí a projektového řízení, tak z odvětví bankovního financování. Proto fond dosahuje maximálního zhodnocení.

Co může fond nabídnout?

až 8,0 %

cílený výnos p.a.

1 mld. Kč

očekávaný objem majetku fondu do konce roku 2022

35

realizovaných projektů do konce roku 2022

Investujeme do středně velkých projektů

v hodnotě od 100 milionů Kč

Proč investovat do fondu Czech Development Fund?

Rezidenční stavby v lukrativních lokalitách jsou trendem posledních let a Czech Development Fund SICAV, a.s. si je plně vědom této příležitosti. Investicí do fondu podporujete nejen rozvoj rezidenčních nemovitostí, ale podílíte se také na realizacích výrobních a logistických projektů v České republice a zemích střední Evropy. Díky tomuto rozvoji můžete očekávat příjemné zhodnocení vložených prostředků s cílovým výnosem až 8,0 % p.a.

Diverzifikace = rezidenční, výrobní a logistické nemovitosti
Možnost koupě prioritní akcie = garance minimálního výnosu 7,0 % p.a.
Participace fondu na realizaci projektů od začátku až do jejich následného prodeje

Investujte do prioritních investičních akcií s garancí výnosu 7,0 % p.a. i při ztrátě fondu

Rozložení portfolia fondu

Projekty ve výstavbě: 1 | Počet bytových jednotek: 40 | Tržní hodnota projektu: 315 mil. Kč | Termín realizace: 3/2021 – 3/2023

Začít investovat můžete hned teď.

Na EFEKTivní investici nikdy není pozdě. Začít zhodnocovat svůj majetek investicí do rezidenčních, výrobních a logistických projektů můžete již dnes!

Informace pro investory

Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Typ fondu
Fond kvalifikovaných investorů
Orgán dozoru
Česká národní banka
Správce/Administrátor
AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář
Československá obchodní banka, a. s.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Investiční horizont
5 let
Minimální výše investice
1000000 Kč
Vstupní poplatek (PIA)
Výstupní poplatek (PIA)
0 % po uplynutí 45 měsíců od úpisu, 3 % po uplynutí 36 měsíců, 6 % po uplynutí 24 měsíců, 9 % po uplynutí 12 měsíců, 12 % před uplynutím 12 měsíců

Upozornění před rizikem

Czech Development Fund SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.


Detailní informace obsahuje statut fondu, který můžete získat níže.


Další důležité informace naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici níže. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.


Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: www.avantfunds.cz/gdpr/.


Více informací najdete pod tímto odkazem: Důležité informace o fondech pro investory | Avant (avantfunds.cz)

Dokumenty ke stažení

Statut fondu

Sdělení klíčových informací

Report - Q2/2022

Report - Q1/2022

Report - Q4/2021

Report - Q3/2021

FAQ - často kladené otázky

Na trhu jsme dlouho, proto víme, na co se budoucí investoři ptají nejčastěji.
V sekci FAQ najdete odpovědi na své otázky na témata:

  • jak začít s investováním
  • to nejdůležitější o fondech
  • korporátní dluhopisy
  • projektové dluhopisy