DOMOPLAN SICAV, a.s.

Nemovitosti a financování nemovitostních projektů

výnos od založení

 26,99 %

výnos za poslední rok

6,25 % p.a.

minimální investice

1 000 000 Kč

doporučená délka investice

5 let

DOMOPLAN SICAV, a.s.
Fond kvalifikovaných investorů
DOMOPLAN SICAV, a.s., je společnost s proměnným základním kapitálem zaměřená na inspirativní architektonická řešení nemovitostí. Realizace všech staveb je úzce spjatá s respektováním lokality, kde mají být nemovitosti postaveny. Díky moderním technologiím, špičkovým designerům, architektům a stavařům je každý projekt maximálně šetrný k životnímu prostředí. DOMOPLAN SICAV, a.s., je ideálním variantou pro investory, kterým záleží na minimální ekologické zátěži.

Co může fond nabídnout?

7 %

očekávané roční zhodnocení PIA akcií (viz níže)

1,6+ mld. Kč

objem majetku fondu

12 let

zkušeností na realitním trhu

Poptávka trhu po výjimečných místech pro život a relaxaci vytváří skvělé investiční příležitosti

Proč investovat do Domoplan IF?

V České republice stále převyšuje poptávka trhu nad současnou nabídkou nemovitostí. Domoplan staví svou strategii na budování prémiových nemovitostí s použitím nadstandardních materiálů a moderní architektuře v atraktivních lokalitách. Na každý projekt dohlíží zkušený tým projektových manažerů a architektů. Pro kvalifikované investory jsou v nabídce prioritní akcie s garantovaným výnosem i při případné ztrátě fondu (princip PIA akcií najdete ZDE).

Většina nemovitostí je úspěšně prodaná ještě před dokončením stavby
Možnost koupě prioritní akcie = garance minimálního výnosu 6 % p.a.
0 % výstupní poplatek při dodržení doporučené délky investice

Graf vývoje hodnoty fondu

graf hodnoty prioritních akcií (PIA)

Lokality - rezidenční bydlení

V portfoliu fondu se nachází řada projektů v prémiových lokalitách.

  • Brno - Rezidence Pekárenský dvůr, Rezidence Starý pivovar
  • Stará Boleslav - Rezidence Na Mariánské cestě v dobré dojezdové vzdálenosti do Prahy či Liberce

Více informací na webu - www.domoplan.cz

Domoplan - investiční fond

Luxusní rekreační nemovitosti

  • Horské apartmány Lesní stráně
  • Horské apartmány Bukovka
  • Horské apartmány Stará pošta

Více informací na webu - www.domoplan.cz

Domoplan - investiční fond rekrační nemovitost

Jak fungují prioritní (PIA) a výkonnostní investiční akcie (VIA)

Prioritní investiční akcie (PIA) mají pro investory výhodu garantovaného zhodnocení i v případě nižší či dokonce záporné výkonnosti fondu - více informací o PIA ZDE.

Výkonnostní investiční akcie (VIA) jsou spojené s plnými hlasovacími právy a potenciálně vyšším zhodnocením v případě úspěšného vývoje hodnoty aktiv fondu.

Informace pro investory

Obchodní firma a sídlo
Typ fondu
Fond kvalifikovaných investorů
Právní forma
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu
Rezidenční a komerční nemovitosti
Cenné papíry
Prioritní investiční akcie
Výnos
6,25 % p.a.
Správce fondu
AVANT investiční společnost, a. s.
Depozitář
CYRRUS, a.s.
Auditor
APOGEO Audit, s. r. o.
Orgán dohledu
Česká národní banka

Dokumenty ke stažení

Statut fondu

Sdělení klíčových informací

Report - Q2/2022

Report - Q1/2022

Report - Q4/2021

Report - Q3/2021

Report - Q2/2021

Report - Q1/2021

Upozornění na rizika

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ . V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/. kontakt na AVANT investiční společnost, a.s., Bc. Pavel Bříza, Obchodní ředitel, M: + 420 604 231 069, E: pavel.briza@avantfunds.cz, CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle