Informace pro zákazníky a dokumenty

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené Českou národní bankou. Na tuzemském akciovém trhu působí od roku 1994.

Máte-li zájem stát se naším zákazníkem, můžete nás kontaktovat v kanceláři naší společnosti (náměstí Svobody 91/20, 60200 Brno-město). Vaše dotazy jsme připraveni zodpovědět i telefonicky na tel. +420 545 218 972 nebo též pomocí e-mailu info@efekta.cz.

První kroky nového zákazníka:

  1. Seznámení se smluvní dokumentací
  2. Nejprve se seznamte se zněním Komisionářské smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek (VOP) a Ceníku služeb. Tyto dokumenty je možné stáhnout níže.
  • Komisionářská smlouva – Je základním smluvním dokumentem zakládající vztah mezi zákazníkem a obchodníkem
  • VOP – upravují činnost obchodníka v návaznosti na uzavřenou Komisionářskou smlouvu. Obsahují informace a upozornění např. v oblasti poskytování investičních služeb, kategorizace zákazníků, garanční fondu a rizicích spojených s obchodováním s investičními nástroji. Dále zde naleznete informace o přijímání a předávání pokynů o placení a vyrovnání, reklamační řád a další důležité informace.
  • Ceník služeb – určuje výši poplatku obchodníka.

Další postup:

  1. Pokud budete mít o naše služby zájem, kontaktujte naše oddělení Front office nebo zástupce obchodníka a smluvte si schůzku k podpisu smlouvy. Smlouvu je možné uzavřít i na dálku, buď s Vaším poradcem, nebo u vybraných produktů též přes naše webové stránky. Popis tohoto postupu naleznete ve VOP a Informacích pro zákazníky.
  2. Převod finančních prostředků a cenných papírů
  3. Po uzavření smlouvy a před započetím investování, převeďte Vámi zvolené množství finančních prostředků na Váš účet u společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Číslo účtu je uvedeno níže v dokumentu Informace k platbě u obchodníka s cennými papíry.