Povinně uveřejňované informace

Informace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2019/2033 (IFR)

Informace o společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Sestavené podle vyhlášky č.163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – pravidla obezřetného podnikání, části páté "Uveřejňování informací".

Informace dle § 15n odst. 5 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu