Přední český obchodník
s cennými papíry

Investice a finance jsou naší každodenní misí. Jsme tu pro to, aby ti, kteří mají, měli ještě víc. Více než 29 let jsme obchodníkem s cennými papíry pracujícím pod dohledem ČNB. Vybíráme pro své zákazníky jen ty produkty a projekty, do kterých vidíme a můžeme jejich úspěch aktivně ovlivňovat skrze špičkové manažerské knowhow a vlastnické podíly dlouhodobých partnerů. Jen to je pro nás zárukou toho, že se můžeme zákazníkům podívat zpříma do očí. Díky EFEKTě mohou lidé investovat od stovek korun až po miliony, a podílet se tak na společném úspěchu miliardových projektů. Věříme, že české peníze patří do českých projektů. A tím pomáhají rozvíjet naši zemi i konta investorů.

Víme, že nabízíme chytrou strategii
s ohledem na aktuální situaci
a příležitosti.

Nemovitosti

Telekomunikace

Finance

Úspěchy EFEKTy za posledních 5 let

0 mld. Kč
upsaných prostředků
v emisích
0 mld. Kč
vyplacených jistin
zpět našim investorům
0 mil. Kč
vydělali naši zákazníci
skrze úrokové kupóny

Partneři EFEKTy

Věříme v sílu partnerství. Avšak nikdy nepodceňujeme ani heslo “důvěřuj, ale prověřuj.” Při výběru partnerů jsme přísní a nároční. Víme, že jen díky tomu dokážeme zákazníkům nabídnout ty nejlepší možné investice s garancí profesionálních finančních služeb.

FAQ - často kladené otázky

Na trhu jsme dlouho, proto víme, na co se budoucí investoři ptají nejčastěji.

V sekci FAQ najdete odpovědi na své otázky na témata:

 • jak začít s investováním
 • to nejdůležitější o fondech
 • korporátní dluhopisy

Licence obchodníka s cennými papíry

EFEKTA je držitelem řady licencí dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (č. 256/2004 Sb.).

Dlouhodobá práce licencovaného obchodníka s cennými papíry je zárukou zkušeností a závazkem udržovat služby pro investory na nejvyšší úrovni.

Přehled licencí

Investiční cenné papíry a cenné papíry kolektivního investování

 • Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů
 • Provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka
 • Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů
 • Umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání
 • Úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka
 • Poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi
 • Poradenská činnost týkající se struktury kapitálu (investiční CP)
 • Investiční výzkum a finanční analýza
 • Devizové služby související s poskytováním investičních služeb (investiční CP)
 • Služby související s upisováním investičních nástrojů

Další licenční oprávnění

 • Přijímání peněžních prostředků nebo investičních nástrojů od zákazníků
 • Oprávnění k organizování veřejných dražeb CP

Povinně uveřejňované informace

Transparentní informace jsou základem poctivého vztahu obchodníka s cennými papíry a jeho zákazníků. Pomocí odkazu níže najdete přehled povinně uveřejňovaných informací o společnosti EFEKTA , včetně výročních zpráv o její činnosti.