Přední český obchodník s cennými papíry


Investice a finance jsou naší každodenní misí. Jsme tu pro to, aby ti, kteří mají, měli ještě víc. Více než 27 let jsme obchodníkem s cennými papíry pracujícím pod dohledem ČNB. Jsme nároční. Vybíráme pro své zákazníky jen ty produkty a projekty, do kterých vidíme a můžeme jejich úspěch aktivně ovlivňovat skrze špičkové manažerské knowhow a vlastnické podíly dlouhodobých partnerů. Jen to je pro nás zárukou toho, že se můžeme svým klientům podívat zpříma do očí. Díky EFEKTě mohou lidé investovat od stovek korun až po miliony, a podílet se tak na společném úspěchu miliardových projektů. Věříme, že české peníze patří do českých projektů. A tím pomáhají rozvíjet naši zemi i konta investorů.


"

Víme, že nabízíme chytrou strategii s ohledem na aktuální situaci a příležitosti.

"

Nemovitosti

Telekomunikace

Finance

Úspěchy EFEKTy za posledních 5 let

7,4 mld.Kč

upsaných prostředků
v emisích

1,4 mld.Kč

vyplacených jistin

zpět našim investorům

962 mil.Kč

vydělali naši zákazníci

skrze úrokové kupóny

"

Věříme, že české peníze patří do českých projektů.

A tím pomáhají rozvíjet naši zemi i konta investorů.

"

Bezpečnost investic a garance služby

Garanční safe = ochrana investic

 • EFEKTA je součástí garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Úkolem fondu je vyplácet náhrady zákazníkům obchodníků s CP až do výšky 20 tis. EUR v situacích, kdy obchodníci nejsou schopni plnit své závazky vůči svým zákazníkům.

Regulace ČNB = každodenní kontrola

 • Činnost EFEKTy i každý jednotlivý produkt v nabídce je pod každodenním dohledem České národní banky v podobě povinného reportingu. Je naším prvořadým zájmem, aby vše probíhalo podle pravidel a platných zákonů.

Osobní data v bezpečí

 • Ochrana dat a diskrétnost je pro nás samozřejmostí. Veškerá komunikace je v souladu s GDPR, ale tím naše práce nekončí. Řada interních procesů i přístup každého jednoho člena týmu přispívá k ochraně Vašeho soukromí i osobní spokojenosti.

Zkušenosti, reputace a důvěra

 • Již brzy oslavíme vydání jubilejní 100. emise dluhopisů. Důvěra investorů i našich partnerů je pro nás zásadní. Bez ní bychom nemohli existovat. I proto je součástí výběru nových projektů důkladné due diligence, které zohledňuje historii emitenta a jeho klíčových osob, potenciál projektu i celého oboru a vliv našich partnerů na manažerské rozhodování a na úspěch projektu.

Partneři EFEKTy

Věříme v sílu partnerství. Avšak nikdy nepodceňujeme ani heslo "důvěřuj, ale prověřuj." Při výběru partnerů jsme přísní a nároční. Víme, že jen díky tomu dokážeme svým klientům nabídnout ty nejlepší možné investice s garancí profesionálních finančních služeb.

czechfunds-logo
drfg-logo
avantfunds-logo
homecapital-logo
domoplan-logo
natland-logo

FAQ - často kladené otázky

Na trhu jsme dlouho, proto víme, na co se budoucí investoři ptají nejčastěji.

V sekci FAQ najdete odpovědi na své otázky na témata:

 • jak začít s investováním
 • to nejdůležitější o fondech
 • korporátní dluhopisy
 • projektové dluhopisy

Licence obchodníka s cennými papíry

EFEKTA je držitelem řady licencí České národní banky (ČNB) dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (č. 256/2004 Sb.).

Dlouhodobá práce licencovaného obchodníka s cennými papíry je zárukou zkušeností a závazkem udržovat služby pro investory na nejvyšší úrovni.

Přehled licencí

Investiční cenné papíry a cenné papíry kolektivního investování

 • Přijímání a předávání pokynů týkajících se IN
 • Provádění pokynů týkajících se IN na účet zákazníka
 • Investiční poradenství týkající se IN
 • Umisťování IN bez závazku jejich upsání
 • Úschova a správa IN pro zákazníka
 • Poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi
 • Poradenská činnost týkající se struktury kapitálu (investiční CP)
 • Investiční výzkum a finanční analýza
 • Devizové služby související s poskytováním investičních služeb (investiční CP)
 • Služby související s upisováním IN


Další licenční oprávnění

 • Přijímání peněžních prostředků nebo investičních nástrojů od zákazníků
 • Oprávnění k organizování veřejných dražeb CP

Informace pro zákazníky

V této sekci najdete kompletní informace pro zákazníky:

 • seznámení se smluvní dokumentací
 • komisionářská smlouva
 • všeobecné obchodní podmínky
 • investiční dotazník
 • a další...

Povinně uveřejňované informace

Transparentní informace jsou základem poctivého vztahu obchodníka s cennými papíry a jeho klientů. Pomocí odkazu níže najdete přehled povinně uveřejňovaných informací o společnosti EFEKTA , včetně výročních zpráv o její činnosti.

arrow

Začít můžete hned teď

Získat potřebné informace, investovat a nechat peníze vydělávat EFEKTivně. Jste na tom správném místě, klikněte a zjistěte, jaké máte možnosti.