Prioritní investiční akcie - PIA

Prioritní investiční akcie je cenný papír (akcie) s přednostním právem na výplatu dividendy. Pro investory představuje výhodu v podobě garance minimálních výnosů, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu.

Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

V některých případech je výhoda v podobě garantovaného výnosu kompenzována tím, že držitelé PIA nemají hlasovací práva.

Jde o jiný typ akcie oproti výkonnostním investičním akciím, které jsou spojené s plnými hlasovacími právy, a také mohou být spojené s vyšším výnosem v případě úspěšného zhodnocení majetku fondu.

Konkrétní podmínky prioritních investičních akcií se mohou lišit dle podmínek konkrétní emise akcií daného fondu. O detailech a podmínkách PIA Vás rádi informují naši profesionální investiční zprostředkovatelé.