20. 9. 2022- aktualizováno

5. 4. 2022 - publikováno

10 pojmů, které by měl znát každý investor

Kamila

5 min.

Hodnocení:

Sdílet:

Investování nemusí být žádná věda. Pokud se navíc spolehnete na EFEKTu, platí to dvojnásob. Svět financí je však plný cizích nebo složitých pojmů, kvůli kterým se můžete občas cítit ztracení. Z toho důvodu jsme pro vás sepsali slovníček těch nejdůležitějších. Na spoustu z nich během investování určitě narazíte, zaručeně se vám proto bude hodit vědět, co vlastně znamenají, nebo co si pod nimi můžete představit.

Nejdůležitější investiční pojmy

Cenné papíry 

Obecný výraz cenné papíry zahrnuje akcie, dluhopisy, podílové listy, směnky a další investiční nástroje. Všechny mají jedno společné - slouží ke zhodnocení peněz a jejich prostřednictvím majitelé uplatňují svůj nárok na investované prostředky. 


Diverzifikace 

Slovo diverzifikace znamená doslova rozrůzňování nebo rozložení. Při investování platí, že se nevyplácí vsázet vše pouze na jednu kartu, přinejmenším je to rozhodně riskantní počin. I při tom nejbezpečnějším a nejpromyšlenějším investování totiž vždy existuje určité riziko, které je třeba eliminovat. A právě rozložení finančních prostředků mezi různé investice zajistí, že riziko minimalizujete, a zároveň máte vyšší pravděpodobnost zajímavějšího výdělku. 


Dluhopis

Dluhopis je typem cenného papíru a vyjadřuje závazek dlužníka vůči věřiteli, neboli investorovi. Jednoduše řečeno - dluhopis zavazuje dlužníka k tomu, aby věřiteli investované peníze nejen splatil, ale také mu po dobu platnosti vyplácel dohodnuté úroky. Dluhopisy patří mezi často vyhledávané cenné papíry za účelem zhodnocování peněz. 


Emise

Pojem emise si spousta lidí spojí v první řadě s automobilem, ve světě financí se s ním však setkáte také. Doslovně se emise dá přeložit jako vydávání nebo vypouštění. Nejčastěji narazíte na slovní spojení emise akcií nebo emise dluhopisů. V obou případech se jedná o vydání cenných papírů za účelem získání finančních prostředků pro provoz podniku, společnosti nebo třeba státu. 


Finanční portfolio

Jak už jsme zmiňovali u pojmu diverzifikace, při investování se hodí mít finanční prostředky různě rozdělené. Celkový soubor cenných papírů vlastněných jednou osobou se pak nazývá finanční portfolio. My se v EFEKTě snažíme, aby bylo finanční portfolio klienta vždy sestaveno co nejvíce dle jeho přání a vyhovovalo jeho individuálním potřebám a možnostem. 


Investiční horizont

Investiční horizont je doba, na kterou je plánovaná investice. Jedná se tedy o zvolené časové období, po jehož trvání investor plánuje investovat svůj kapitál. Krátkodobé investice mohou začínat třeba i na několika sekundách, ty dlouhodobé pak trvají nejčastěji okolo 5 až 10 let. Čím delší je investiční horizont, tím více se snižuje riziko investice. 


Likvidita 

Pod pojmem likvidita se může často skrývat leccos, má totiž řadu významů. V oblasti investování jde však o ukazatel, který značí, jak rychle lze investici přeměnit na hotové peníze. Čím je tedy likvidita u investice vyšší, tím snáze ji lze zpeněžit či prodat. S velkou pravděpodobností narazíte u investic také na pojem riziko likvidity. V základu se vlastně jedná o to stejné, pouze v převrácené rovině. Riziko likvidity si můžete představit jako stav, kdy vlastněné cenné papíry nelze zpeněžit v dostatečně krátkém čase, aniž by nedošlo k určité ztrátě vzniklé kolísáním trhu nebo vysokými transakčními náklady. 


Návratnost investice

Návratnost investice se občas skrývá pod zkratkou ROI (Return of Investment). Ve své podstatě se jedná o číslo, které udává čistý zisk nebo ztrátu vůči počáteční investici. Uvádí se v procentech a nejčastěji se vyhodnocuje ročné. Může se ale počítat nebo uvádět i pro jiné období, což platí hlavně pro dlouhodobé investice. Podle výše návratnosti lze vyhodnotit, jestli se vám investice vyplatí nebo ne. 

S návratností investice pak souvisí také následně zmiňovaný výnos. V podstatě se vlastně jedná o to samé, což platí ale pouze v případě, že nemá návratnost investice zápornou hodnotu. V takové chvíli už by se logicky o výnosu hovořit nedalo a byla by to naopak ztráta.


Podílový fond

Podílové fondy zakládají a spravují investiční společnosti. Jedná se o určitou formu kolektivního investování, díky které mohou i investoři s nižším kapitálem vhodně rozložit své finanční prostředky. Investiční podílový fond je vlastně souborem majetku, na kterém investoři nákupem podílových listů získají svůj podíl. Do fondu můžete investovat jednorázově nebo dlouhodobě od pár stokorun měsíčně. 


Výnos 

Základním cílem investování je výnos. Dal by se také nazvat jako zhodnocení investice. Nejčastěji bývá vyjádřen procentuálně a jedná se o rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a původně vloženým kapitálem. Investujete-li například 100 000 korun a váš celkový čistý výnos z této investice činí 4 %, investovaná suma se rozroste na 104 000 korun. Výnosem tedy v tomto případě jsou 4 tisíce. 

Ohodnoťte článek