Dluhopis DRFG Bond 2022 I.22 - 2022 – 2029, 8 %

roční úrok

8 % / 6 % / 5,5 % / 5 %

minimální investice

1 000 Kč

splatnost

7 let

zainvestováno

6900000 Kč

výplata výnosů

měsíční

vyplatili jsme

46 329 Kč

Dluhopis DRFG Bond 2022 I.22 - 2022 – 2029, 8 %

Detailní info

Eminent
DRFG Bond Investment 2022 s.r.o.
Název emise
Dluhopis DRFG Bond 2022 I.22 - 2022 – 2029, 8 %
ISIN
CZ0003542078
Měna
Celkový objem emise
150 000 000,- Kč
Datum emise
6/29/2022
Jmenovitá hodnota dluhopisu
1 Kč
Minimální výše investice
1000 Kč
Úrok
8 % / 6 % / 5,5 % / 5 %
Standard výpočtu úroku
30E/360
Výplata úroku
měsíční
Emisní kurz
100%
Doba splatnosti
7 let
Datum splatnosti
6/30/2029
Forma dluhopisu
Podoba dluhopisu
zaknihovaná
Typ nabídky
veřejná
Převoditelnost dluhopisu
ano
Rating
ne
Dodatečné zajištění
ne
Administrátor
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Rizika

  • Dluhopisy jako závazky – dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené dluhy emitenta.
  • Riziko kreditní – v důsledku nepříznivého tržního prostředí nebo vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně dluhopisů.
  • Riziko úrokové – vlastník dluhopisu je vystaven riziku poklesu ceny dluhopisu v důsledku změn tržních úrokových sazeb. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do dluhopisů.
  • Riziko likvidity – emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu.
  • Riziko inflace – dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.
  • Riziko zdanění – příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.

ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Upozorňujeme, že v rámci všech sdělení obsažených na těchto webových stránkách nebyl zohledněn Váš cílový trh, Vaše znalosti, zkušenosti ani investiční cíle. Sdělení obsažené na těchto webových stránkách se tak mohou pohybovat mimo Váš cílový trh, případně se můžete nacházet v negativním cílovém trhu.

Představení emitenta dluhopisu

Emitent dluhopisu, společnost DRFG Bond Investment 2022 s.r.o. vyhledává a financuje projekty v oblasti nemovitostí, telekomunikací, obnovitelných zdrojů energie a administrativní a servisní podpory společností ve skupině DRFG.

Česká investiční skupina DRFG působí na trhu více než 10 let. Aktuálně spravuje nemovitostní portfolio v hodnotě více než 10 mld. Kč, věnuje se aktivnímu developmentu v oblasti rezidenčního bydlení i logistických parků a je silným hráčem v oblasti telekomunikačních technologií.

Auditované výsledky investiční skupiny DRFG (za rok 2020)

5,4 mld. Kč

hodnota aktiv

2,3 mld. Kč

výnosy

387 mil. Kč

EBITDA

Proč je tato investice EFEKTivní?


Každý ze zvažovaných projektů je podroben hloubkovým interním a externím analýzám. Veškeré projektové příležitosti a jejich případná realizace jsou schvalovány managementem společnosti na základě splnění přísných kritérií.

Díky kvalitnímu výběru investičních příležitostí v perspektivních oborech je investice do dluhopisů dobrou volbou pro investory, kteří chtějí zhodnotit svůj majetek.

Stabilní a diverzifikované portfolio
Silné obory - telekomunikace, finance a nemovitosti
Silné know-how a zázemí úspěšné investiční skupiny

Investiční zaměření skupiny DRFG

Development

Zkušenosti s realizací developerských projektů v České a Slovenské republice v hodnotě více než 8 miliard Kč. Součástí portfolia jsou logistické parky v ČR a Polsku, a také projekty určené pro rezidenční bydlení v ČR. Přehled realizovaných investic ZDE.

Komerční nemovitosti

Silnou stránkou DRFG je schopnost výhodně investovat do nákupu a rozvoje obchodních center a retail parků v České republice a v Polsku. DRFG se podílí na správě a rozvoji více než 50 komerčních nemovitostí s celkovou rozlohou více než 234 tisíc m2.

Finance

Aktivity skupiny v oblasti financí představují více než desítku finančně poradenských společností, včetně podílu v úspěšném fintech brokerpoolu Chytrý Honza. Téměř tisícovka konzultantů a investičních specialistů pomáhá zhodnocovat majetek více než 500 000 klientům.

Telekomunikace

Prioritou jsou investice do telekomunikační infrastruktury včetně výstavby, modernizace a servisu telekomunikačních sítí pro přední světové operátory v regionu střední a západní Evropy. Portfolio 7 společností s mezinárodním působením představuje dlouhodobé zkušenosti s řízením velkých projektů, provozem a servisem telekomunikačních sítí.

arrow

Začít investovat můžete hned teď

Na EFEKTivní investici nikdy není pozdě. Začít zhodnocovat svůj majetek investicí do silných oborů nemovitostí, financí a telekomunikací můžete již dnes!

Úrokový výnos je stanoven zvlášť pro jednotlivá Výnosová období, a to takto:

• 8 % p.a. pro každé Výnosové období končící mezi 29. červnem 2022 a 9. prosincem 2022,

• 8 % p.a. pro každé Výnosové období končící mezi 10. prosincem 2022 a 9. prosincem 2023,

• 6 % p.a. pro každé Výnosové období končící mezi 10. prosincem 2023 a 9. prosincem 2024,

• 5,5 % p.a. pro každé Výnosové období končící mezi 10. prosincem 2024 a 9. prosincem 2025,

• 5 % p.a. pro každé Výnosové období končící mezi 10. prosincem 2025 a 9. prosincem 2026,

• 5 % p.a. pro každé Výnosové období končící mezi 10. prosincem 2026 a 9. prosincem 2027,

• 5 % p.a. pro každé Výnosové období končící mezi 10. prosincem 2027 a 9. prosincem 2028 a

• 5 % p.a. pro každé Výnosové období končící mezi 10. prosincem 2028 a 30. červnem 2029

Dokumenty ke stažení

Základní prospekt

Konečné podmínky

FAQ - často kladené otázky

Na trhu jsme dlouho, proto víme, na co se budoucí investoři ptají nejčastěji.
V sekci FAQ najdete odpovědi na své otázky na témata:

  • jak začít s investováním
  • to nejdůležitější o fondech
  • korporátní dluhopisy
  • projektové dluhopisy