CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Nemovitosti a nemovitostní společnosti

Výnos od založení

35,37 %

Výnos za 12 měsíců

6,14 %

Minimální investice

500 Kč

Doporučená délka investice

min. 3 roky

Rizikovost

2

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Nemovitostní fond CREIF

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí, jehož podílové listy jsou určeny k veřejné nabídce retailovým zákazníkům. Fond byl založen v srpnu roku 2015 a spuštěn v únoru roku 2016. Fond investuje do majoritních podílů v již fungujících nemovitostních společností, které přímo vlastní komerční nemovitosti především na území České republiky. V portfoliu fondu jsou zastoupeny zejména retail parky s významnými prodejci, kteří poskytují obyvatelstvu převážně zboží základní potřeby. Dále také obchodní centra, logistické haly, administrativní budovy a obchodní domy. Fond má tak vysoce diverzifikované portfolio v rámci desítek objektů, které jsou rozmístěny napříč Českou republikou a Polskem. Stabilní výnosy fondu zajišťují dlouhodobé nájemní smlouvy a z nich plynoucí nájmy od bonitních klientů.

Informace pro investory

Název instrumentu
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND
Doporučený investiční horizont
min. 3 roky
ISIN
LI0294389098
Investiční kategorie
Nemovitosti a nemovitostní společnosti
TER (nákladovost)
1,15 % p. a.
Výnosnost fondu od založení
35,37 %
Minimální investice
500 Kč
Měna
CZK
Valuace
Měsíční
Orgán dohledu
FMA - Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Investiční region
Střední Evropa
Auditor
Deloitte

Upozornění na rizika

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu. Klíčové informace jsou dostupné v českém jazyce, statut fondu pak v anglickém jazyce na odkazech uvedených níže na této stránce.

Fond CREIF pohledem čísel

34,23 %

výnos od založení fondu 2016

8,1 mld. Kč

hodnota nemovitostí

13 500+

investorů

Investujte již od 500 Kč měsíčně!

Proč investovat do CREIFu?

Nemovitostní fond CREIF staví na chytré strategii lokální dominance. Zaměřuje se na akvizici komerčních regionálně významných retail parků se silnými prodejci v oblasti potravin a zboží základní potřeby (Tesco, Albert, Decathlon, Jysk a desítky dalších...). Český retailový trh je již značně saturován, což vytváří bariéru pro vznik lokální konkurence. Pro větší diverzifikaci portfolia se fond zaměřuje dále na logistické stavby a dále objekty zabývající se lehkou výrobou. Díky tomu fond cílí na očekávaný výnos pro investory ve výši více než 5 % ročně.

Diverzifikace = nemovitosti nejen v České republice ale i v zahraničí
Bonitní nájemci = velké potravinářské řetězce, lékárny, drogerie a další
Fond se aktivně stará o fyzický stav všech objektů

Vložte peníze pouze tam,

kde mají skutečný EFEKT.

Portfolio nemovitostí CREIF

221 tis. m²

plocha nemovitostí

42

nemovitostí

300+

bonitních nájemců

Graf hodnoty podílové listu fondu od založení

Výnosnost fondu od založení: 34,23 % | Počet investorů: 13 500

Rozložení portfolia fondu

42 objektů | Více než 300 nájemců | Celková hodnota nemovitostí 8,13 mld. Kč

Projekty v ČR

Začít můžete hned teď

Na EFEKTivní investici nikdy není pozdě. Začít zhodnocovat svůj majetek investicí do retailových nemovitostí můžete již dnes!

Dokumenty ke stažení

Statut fondu

Sdělení klíčových informací

Report - 09/2022

Report - 08/2022

Report - 07/2022

Report - 06/2022

Report - 05/2022

Report - 04/2022

Report - 03/2022

Report - 02/2022

Report - 01/2022

Report - 12/2021

Report - 11/2021

Report - 10/2021

Report - 09/2021

Report - 08/2021

Report - 07/2021

Report - 06/2021

Report - 05/2021

Report - 04/2021

Report - 03/2021

Report - 02/2021

Report - 01/2021

FAQ - často kladené otázky

Na trhu jsme dlouho, proto víme, na co se budoucí investoři ptají nejčastěji.
V sekci FAQ najdete odpovědi na své otázky na témata:

  • jak začít s investováním
  • to nejdůležitější o fondech
  • korporátní dluhopisy
  • projektové dluhopisy